גלרית תמונות

בתי ספר

Slide 1
גן ילדים עברי
Slide 2
בית ספר עברי
Slide 3
בית ספר יידיש
Slide 4
בית ספר התעמלות ותרבות
Slide 5
כיתת תרבות
Slide 6
כיתה בבית ספר עברי
Slide 7
מורים בבית ספר יידיש
Slide 8
מורים בבית ספר עברי
Slide 9
סיום מחזור בית ספר יידיש
Slide 10
סיום מחזור בית ספר עברי
Slide 11
פורים בבית ספר התעמלות ותרבות

בניינים בעיירה

Slide 1
בית מגורים
Slide 2
בית מגורים
Slide 3
המאפיה
Slide 4
בית בלומנקראנץ
Slide 5
תחנת הקמח השרופה
Slide 6
אוהל המגיד
Slide 7
בית הוניקמן
Slide 8
בית הכנסת הגדול
Slide 9
בית הכנסת הציוני
Slide 10
בית הכנסת הציוני
Slide 11
המספרה
Slide 12
הקיוסק
Slide 13
הקלצ'ה ליד החנות
Slide 14
השוק והעגלון
Slide 15
חנויות בשוק
Slide 16
חנויות בשוק
Slide 17
חצר הרבי
Slide 18
הכנסייה הקתולית
Slide 19
מצבת זכרון
Slide 20
רח' הכניסה מלודמיר
Slide 21
תחנת הקמח
Slide 22
באר בפרבר

תנועות פוליטיות

Slide 1
פעילים
Slide 2
פעילי בונד בטריסק
Slide 3
חלוצים
Slide 4
מחנה קיץ השומר הצעיר
Slide 5
קבצות הכשרה
Slide 6
מחנה בני מדבר
Slide 7
הכשרת קלוסובה
Slide 8
השומר טרומפלדור
Slide 9
חלוצים לפני עליה
Slide 10
חלוצים לפני עליה
Slide 11
חלוצים לפני עליה
Slide 12
כנס אזורי השומר הצעיר
Slide 13
כנס בוגרי השומר הצעיר
Slide 14
כנס יסוד הזרם
Slide 15
כנס קיני קובל וטריסק
Slide 16
מטיילים ברחוב
Slide 17
סדר פסח בקן
Slide 18
התרמת פורים של השומר הצעיר
Slide 19
פעילי בונד
Slide 20
בוגרים של השומר הצעיר
Slide 21
קבוצת הירדן של השומר הצעיר
Slide 22
תנועת הנוער בונד
Slide 23
המשורר זוסי ויינפר מבקר את התנועה
Slide 24
קלמן ליס השומר הראשון

בית הקברות

Slide 1
בית הקברות ההרוס (צולם ב- 1993)
Slide 2
בית הקברות ההרוס (צולם ב- 1993)
Slide 3
בית הקברות ההרוס (צולם ב- 1993)
Slide 4
בית הקברות ההרוס (צולם ב- 1993)
Slide 5
קבר הרצח ההמוני
Slide 6
קבר הרצח ההמוני
Slide 7
קבר הרצח ההמוני
Slide 8
קבר הרצח ההמוני
Slide 9
בניית הגדר מסביב לאתר ההנצחה
Slide 10
קבר הרצח ההמוני